Tác giả :

1. Chức năng

Trung tâm hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của trường ĐHSPKT TP. HCM và phối hợp với trường CĐN Phú Yên để tổ chức các hoạt động đào tạo bồi dưỡng giáo viên phổ thông bộ môn Công nghệ và giáo viên Giáo dục nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và sau đại học.

2. Nhiệm vụ

a. Bồi dưỡng năng lực dạy học:

  • Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho Giáo viên Công nghệ phổ thông và giáo viên Giáo dục nghề nghiệp.
  • Bồi dưỡng cán bộ quản lý GDPT và GDNN theo chuẩn năng lực nghề nghiệp.

b. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên:

  • Đào tạo, bồi dưỡng sau đại học cho giáo viên và CBQLGD.
  • Thực hiện các dự án chuẩn hóa và phát triển đội ngũ Giáo viên Công nghệ phổ thông và GDNN.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: pmo@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 2,617

Tổng truy cập:25,542