Tác giả :

Trung tâm bồi dưỡng đào tạo giáo viên phổ thông và giáo dục nghề nghiệp khu vực miền Trung – Tây nguyên thuộc trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM phấn đấu trở thành trung tâm lớn khu vực miền Trung – Tây nguyên về bồi dưỡng, đào tạo Giáo viên phổ thông, giáo viên Công nghệ, chuyển giao các ứng dụng khoa học thực tiễn cho các đơn vị khi có nhu cầu nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: pmo@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 2,635

Tổng truy cập:25,560