Tác giả :

Trung tâm bồi dưỡng đào tạo giáo viên phổ thông và giáo dục nghề nghiệp khu vực miền Trung – Tây nguyên thuộc trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM phấn đấu trở thành trung tâm lớn khu vực miền Trung – Tây nguyên về bồi dưỡng, đào tạo Giáo viên phổ thông, giáo viên Công nghệ, chuyển giao các ứng dụng khoa học thực tiễn cho các đơn vị khi có nhu cầu nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: pmo@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 4,199

Tổng truy cập:44,014